OBR-OZE Bujaków

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Odnawialnych Źródeł Energii w Bujakowie.

Projektowany budynek Ośrodka Badań i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii ma za zadanie stworzyć miejsce pracy do badań nad nowoczesnymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy energia wiatru, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Badania te będą polegały na pomiarach, analizach, testach i symulacjach możliwości wykorzystywania danych źródeł energii odnawialnej, w zależności od zastosowanych technologii urządzeń przetwarzających energię, uwarunkowań klimatycznych i terenowych oraz na prognozach zapotrzebowań danych technologii w udziale gospodarki energetycznej.

Przejdź do strony OBR-OZE